Mantra chanten

voor kinderen, ouders, grootouders, familie … Eeeeeecht voor iedereen !

Sat Nam ‘ik zie de goddelijkheid in jou’

Een mantra is een woord of een serie woorden.
Chanten is herhalend klanken maken met het geluid van je eigen stem.
Deze klanken hebben een helend effect op je lichaam, wat je gezondheid ten
goede komt. Samen chanten versterkt dit helend effect
 
We chanten klanken uit alle culturen.
Ze zijn universeel en hebben dus niks te maken met het geloof.
We chanten woorden uit dankbaarheid of als eerbetoon.
Wijze woorden die rust, vrede, mededogen, kracht en steun brengen.
Ervaring of een mooie stem of "ik kan niet zingen" zijn echt niet belangrijk.
Het gaat hier veel meer om de beleving, over het gevoel van verbinding met
jezelf en de anderen.
Samen chanten is liefde en vreugde in ons hart voelen. Eénheid en vrijheid
ervaren, want je mag zijn wie je bent.
 
Kortom: mantra’s chanten is als een wellness behandeling voor lichaam, geest
en ziel. Zalig !

Zie ik je daar ?
 

Volgende afspraak vrijdag 30 juni om 19u30

 

Bijdrage: 20 €

Inschrijven door storting BE71 7360 7649 4769 
met vermelding Mantra + datum + naam deelnemer(s)
! ! ! Inschrijven is belangrijk om te weten welke ruimte we gebruiken

 

‘het licht in mij groet het licht in jou’

NestoRina